HLAVNÍ NABÍDKA
FOTOGALERIE LUDKOVIC A OKOLÍ
Foto: Petr Zajíc
KONTAKTNÍ INFORMACE

Obecní úřad Ludkovice
Ludkovice 44, 763 41 Biskupice
Telefony: 577 131 933, 604 521 157
E-mail: ludkovice@volny.cz

Veřejná vyhláška -

aktualizace č.2 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje.

Publikováno: 30. 5. 2019
celý článek …

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Ludkovice - část Pradlisko, dne 20.11.2018 od 7:30 do 14:00 hod.

Publikováno: 1. 11. 2018
celý článek …

Oznámení o přerušení dodávek el. energie

Oznámení o zahájení řízení k udělení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů

podle ustanovení § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Publikováno: 26. 10. 2018
celý článek …

Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Ludkovice.

Publikováno: 22. 10. 2018
celý článek …