HLAVNÍ NABÍDKA
FOTOGALERIE LUDKOVIC A OKOLÍ
Foto: Petr Zajíc
KONTAKTNÍ INFORMACE

Obecní úřad Ludkovice
Ludkovice 44, 763 41 Biskupice
Telefony: 577 131 933, 604 521 157
E-mail: ludkovice@volny.cz

Úřední deska

Rozpočet obce Ludkovice na rok 2020

Rozpočtový výhled obce Ludkovice na roky 2021 - 2022

OZV č.1/2019

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Ludkovice

OZV č.2/2019

Obecně závazná vyhláška obce č. 2/2019, o místním poplatku ze psů

Schválený rozpočet MLZ na rok 2020

Schválený rozpočtový výhled MLZ na roky 2021-2023.

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Program zastupitelstva č.9/2019

PZ_0919.pdf

Publikováno : 2.12.2019 , datum sejmutí : 11.12.2019

Rozpočtový výhled MLZ na roky 2021-2023

MLZ_Rozpočtový_výhled_2021_2023_2011.pdf

Publikováno : 20.11.2019 , datum sejmutí : 6.12.2019

Návrh rozpočtu MLZ na rok 2020

MLZ_Rozpočet_2020_2011.pdf

Publikováno : 20.11.2019 , datum sejmutí : 6.12.2019

NÁVRH ROZPOČTU OBCE LUDKOVICE NA ROK 2020

Nrozp2020_1811.pdf

Publikováno : 18.11.2019 , datum sejmutí : 12.12.2019

NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU OBCE LUDKOVICE NA ROKY 2021 - 2022

NstrrozpoL20212022_1119.pdf

Publikováno : 18.11.2019 , datum sejmutí : 12.12.2019

Rozpočtové opatření č.6/2019

Ropatr_c6_1511í.pdf

Publikováno : 15.11.2019 , datum sejmutí : 31.12.2019

Program zastupitelstva č.8 / 2019

PZ_0819.pdf

Publikováno : 30.10.2019 , datum sejmutí : 8.11.2019

Záměr obce - prodej pozemku v k.ú. Ludkovice

p.č.2568/6

ZZ2opp26_0210_2.pdf

Publikováno : 2.10.2019 , datum sejmutí :8.11.2019

Záměr obce - prodej části pozemku v k.ú. Ludkovice

p.č. 1493/1

ZZ1opp120_0210.pdf

Publikováno : 2.10.2019 , datum sejmutí : 18.10.2019

Rozpočtové opatření č.5/2019

Roopatr_050210.pdf

Publikováno : 2.10.2019 , datum sejmutí : 31.12.2019

Nařízení Státní veterinární správy pro Zlínský kraj ze dne 30.9.2019

MVP_poz_3009.pdf

Publikováno : 30.9.2019 , datum sejmutí : 16.10.2019

Program zastupitelstva č.7 / 2019

27.9.2019 od 19:00

PZ_0719.pdf

Publikováno : 18.9.2019 , datum sejmutí : 28.9.2019

Odpověď na dotaz

podle zákona 106/1999 Sb

D106_0909.pdf

Publikováno : 9.9.2019 , datum sejmutí : 9.10.2023

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí, ze dne 6.3.2014

atc7826360060958260511_0409.pdf

Publikováno : 4.9.2019 , datum sejmutí : 31.12.2023

Vlast_0409.pdf

pdf, 189.8K, 09/04/19, 24 downloads -->

Veřejná vyhláška

opatření obecné povahy

VVooplh_0209.pdf

Publikováno : 2.09.2019 , datum sejmutí : 31.12.2022

Záměr obce - prodej části pozemku p.č. 2617/3 v k.ú. Ludkovice

Zopp50_2808c.pdf

Publikováno : 28.08.2019 , datum sejmutí : 14.9.2019

Záměr obce - prodej části pozemku p.č. 250/3 v k.ú. Ludkovice

Zopp153_2808b.pdf

Publikováno : 28.08.2019 , datum sejmutí : 14.9.2019

Záměr obce - prodej části pozemku p.č.2587/3 v k.ú. Ludkovice

Zopp172_2808a.pdf

Publikováno : 28.08.2019 , datum sejmutí : 14.9.2019

Rozpočtové opatření č.4/2019

Roopatr041908.pdf

Publikováno : 26.08.2019 , datum sejmutí : 31.12.2019

Odpověď na dotaz fa Domistav HK

Dnon_2108.pdf

Publikováno : 21.08.2019 , datum sejmutí : 21.9.2019

Dnon_2108b.pdf

pdf, 147.7K, 08/21/19, 26 downloads -->

Program zastupitelstva č.6 / 2019

PZ_0619.pdf

Publikováno : 14.8.2019 , datum sejmutí : 22.8.2019

Záměr obce - prodej části pozemku v k.ú. Ludkovice

p.č. 2617/3

ZobJi_1812.pdf

Publikováno : 19.6.2019 , datum sejmutí : 22.8.2019

Záměr obce - prodej části pozemku p.č. 2617/3 v k.ú. Ludkovice

Oopdee_1507.pdf

Publikováno : 19.6.2019 , datum sejmutí : 5.7.2019

Závěrečný účet obce za rok 2018

ZÁVĚREČNý ÚČET OBCE LUDKOVICE ZA ROK 2018.pdf

Publikováno : 17.6.2019 , datum sejmutí : 31.12.2019

Fin 2-12M 2018.pdf

pdf, 3.8M, 06/17/19, 7 downloads -->

Výkaz zisku a ztráty 2018.pdf

pdf, 761.5K, 06/17/19, 12 downloads -->

Rozvaha 2018.pdf

pdf, 630.7K, 06/17/19, 12 downloads -->

Příloha 2018.pdf

pdf, 4.3M, 06/17/19, 4 downloads -->

Zpráva o přezkoumání výsledku hospodaření.pdf

pdf, 369.3K, 06/17/19, 9 downloads -->

Program zastupitelstva č.5 / 2019

PZ_0519.pdf

Publikováno : 4.6.2019 , datum sejmutí : 15.6.2019

Závěrečný účet MLZ za rok 2018

MLZ_Závěrečný_účet_2018.pdf

Publikováno : 18.6.2019, datum sejmutí : 30.6.2020

MLZ_Zpráva_audit_2018.pdf

pdf, 2.6M, 05/30/19, 12 downloads -->

Rozpočtové opatření č.3/2019

Roopatr03190529.pdf

Publikováno : 29.5.2019 , datum sejmutí : 31.12.2019

Závěrečný účet obce za rok 2018

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE LUDKOVICE ZA ROK 2018.pdf

Publikováno : 29.5.2019 , datum sejmutí : 15.6.2019

Fin 2-12M 2018.pdf

pdf, 3.8M, 05/29/19, 8 downloads -->

Výkaz zisku a ztráty 2018.pdf

pdf, 761.5K, 05/29/19, 11 downloads -->

Rozvaha 2018.pdf

pdf, 630.7K, 05/29/19, 8 downloads -->

Příloha 2018.pdf

pdf, 4.3M, 05/29/19, 5 downloads -->

Zpráva o přezkoumání výsledku hospodaření.pdf

pdf, 369.3K, 05/29/19, 11 downloads -->

Program zastupitelstva č.4 / 2019

PZ_0419.pdf

Publikováno : 13.5.2019 , datum sejmutí : 22.5.2019

Volby do EP 2019.

VoEP_060519.pdf

Publikováno : 6.5.2019 , datum sejmutí : 25.5.2019

Kalkulace ceny pro vodné a stočné za rok 2018

Vypvs1_2404.pdf

Publikováno : 24.4.2019 , datum sejmutí : 24.5.2019

Vypvs2_2404.pdf

pdf, 355.1K, 04/24/19, 17 downloads -->

Platba daně z nemovitých věcí na rok 2019

Fuzlk1_2404.pdf

Publikováno : 24.4.2019 , datum sejmutí : 30.5.2019

Fuzlk2_2404.pdf

pdf, 159.9K, 04/24/19, 14 downloads -->

Fuzlk3_2404.pdf

pdf, 154.3K, 04/24/19, 12 downloads -->

Fuzlk4_2404.pdf

pdf, 181.5K, 04/24/19, 19 downloads -->

Fuzkl5_26041.pdf

pdf, 497.2K, 04/26/19, 15 downloads -->

Fuzkl6_26042.pdf

pdf, 496.6K, 04/26/19, 16 downloads -->

Záměr obce - prodej části pozemku v k.ú. Ludkovice

č. 2611/5 a 2574/2.

Zoppj2404m.pdf

Publikováno : 24.4.2019 , datum sejmutí : 24.5.2019

Zoppj2404.pdf

pdf, 152.2K, 04/24/19, 34 downloads -->

Porovnání všech položek pro výpočet vodného a stočného.

pocenvs 2018_1704.pdf

Publikováno : 17.4.2019 , datum sejmutí : 17.5.2019

Rozpočtové opatření č.2/2019

Roopatr02191504.pdf

Publikováno : 15.4.2019 , datum sejmutí : 31.12.2019

Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Evropského Parlamentu

ve dnech 24. a 25. května 2019

Vdep_0804.pdf

Publikováno : 8.4.2019 , datum sejmutí : 24.5.2019

Ministerstvo zemědělství

Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů vydává opatření obecné povahy

Vkvumrzocvre_c0304.pdf

Publikováno : 3.4.2019 , datum sejmutí : 31.12.2022

Program zastupitelstva č.3 / 2019

PZ_0319.pdf

Publikováno : 3.4.2019 , datum sejmutí : 12.4.2019

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

vyzývá vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby

atc533431132462_03041.pdf

Publikováno : 3.4.2019 , datum sejmutí : 31.12.2023

Atc5602297308_0304.xlsx

xlsx, 134.9K, 04/03/19, 20 downloads -->

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do Evropského Parlamentu

ve dnech 24. a 25. května 2019

Spcovkvk_2503.pdf

Publikováno : 25.3.2019 , datum sejmutí : 25.5.2019

Veřejná vyhláška

Stanovení přechodné úpravy provozu č. 8/2019

VVspuo2_2003.pdf

Publikováno : 20.3.2019 , datum sejmutí : 30.3.2019

VVspuo2mp_2003.pdf

pdf, 895.9K, 03/20/19, 15 downloads -->

Veřejná vyhláška

Stanovení přechodné úpravy provozu č. 09/2019

VV1_2003.pdf

Publikováno : 20.3.2019 , datum sejmutí : 5.4.2019

Nařízení Státní veterinární správy pro Zlínský kraj ze dne 14.3.2019

Uk_nsvs_1803.pdf

Publikováno : 18.3.2019 , datum sejmutí : 4.4.2019

Záměr obce - odkup pozemků v k.ú. Ludkovice

Sml_1503.pdf

Publikováno : 13.3.2019 , datum sejmutí : 1.4.2019

Pozemky 2686_příloha_1503.pdf

pdf, 738K, 03/13/19, 31 downloads -->

Nařízení Státní veterinární správy pro Zlínský kraj č .2 z 8.3.2019

Oopc2_0803.pdf

Publikováno : 8.3.2019 , datum sejmutí : 24.3.2019

Nařízení Státní veterinární správy pro Zlínský kraj č .1 z 8.3.2019

Oopc1_0803.pdf

Publikováno : 8.3.2019 , datum sejmutí : 24.3.2019

usnesení č.2/2019

Us_0219.pdf

Publikováno : 6.3.2019 , datum sejmutí : 31.12.2019

Rozpočtové opatření č.1/2019

Rol0119.pdf

Publikováno : 6.3.2019 , datum sejmutí : 31.12.2019
pdf, 435.8K, 03/06/19, 40 downloads

Program zastupitelstva č.2 /2019

PZ_0219.pdf

Publikováno : 18.2.2019 , datum sejmutí : 27.2.2019

Veřejná vyhláška

Stanovení přechodné úpravy provozu č.04/2019

Vvpup_1402.pdf

Publikováno : 14.2.2019 , datum sejmutí : 19.2.2019

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2018

o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., zákon o svobodném přístupu k informacím

Vyrzpr18_1102.pdf

Publikováno : 11.2.2019 , datum sejmutí : 28.2.2019

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA

ELEKTRONICKÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ dle zák. č. 26/2000 Sb. v platném znění

Dezpr_0602.pdf

Publikováno : 6.2.2019 , datum sejmutí : 15.3.2019

Záměr obce - prodej části pozemku v k.ú. Ludkovice

p.č. 2611/53, cca 152 m²

Prpozjch_2101b.pdf

Publikováno : 21.1.2019 , datum sejmutí : 15.3.2019

Pronájem bytových prostor

v domě č.p. 136

Pvubp_2101.pdf

Publikováno : 21.1.2019 , datum sejmutí : 15.3.2019

Rozpočtové opatření č.6/2018

Rop_1801.pdf

Publikováno : 18.1.2019 , datum sejmutí : 18.2.2019

Usnesení o termínu dražby nemovitých věcí

elektronická dražba (dražební vyhláška)

Umtbv_1801.pdf

Publikováno : 17.1.2019 , datum sejmutí : 17.1.2020

Program zastupitelstva č.1/2019

PZ_0119.pdf

Publikováno : 7.1.2019 , datum sejmutí : 15.1.2019

Veřejnoprávní smlouva č. 3/2019

o poskytnutí neinvestiční dotace.

SmlouvaTJ_020119.pdf

Publikováno : 2.1.2019 , datum sejmutí : 2.1.2022

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Zlínský kraj

nařizuje tato mimořádná veterinární opatření

Nsvs2_1912.pdf

Publikováno : 19.12.2018 , datum sejmutí : 4.1.2019

Rozpočet obce Ludkovice na rok 2019

Rr19c1712.pdf

Publikováno : 17.12.2018, datum sejmutí : 31.1.2020

ZMĚNA NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY

Nsvs_1912.pdf

Publikováno : 19.12.2018 , datum sejmutí : 4.1.2019

Schválený rozpočet MLZ a střednědobý výhled

MLZ_Rozpočet_Schválený_2019.pdf

Publikováno : 27.12.2018, datum sejmutí : 6.12.2019

MLZ_Rozpočvyhled20_22.pdf

pdf, 204.7K, 12/12/18, 39 downloads -->

Návrh rozpočtu MLZ

MLZ_Rozpočet_2019.pdf

Publikováno: 11.12.2018, datum sejmutí : 27.12.2018

Rozpočtový výhled na roky 2020 až 2022

MLZ_Rozpočvyhled20_22.pdf

Publikováno: 11.12.2018, datum sejmutí : 27.12.2018

Rozhodnutí

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství

Publikováno: 9. 12. 2018, datum sejmutí : 8. 1. 2019

Menv_0912.pdf

Rozhodnutí

Usnesení o termínu dražby nemovitých věcí

Elektronická dražba (dražební vyhláška)

Ed1str_2811.pdf

Publikováno : 17.1.2019 , datum sejmutí : 28.2.2019